Ślady znalazłam w lesie.
Limus i Grifo.
W śniegu i na wąskiej desce. 
I na podjeździe, którego nikt nie podjeżdża.

Czy Pan może kawy do łóżka nie chce?